hoa_change
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1786 W2917D409L3250)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoa_change (1795) timsome25 (2028) 66S
2 lose timsome25 (2019) hoa_change (1804) 35S
3 win hoa_change (1787) lip (1849) 29S
4 lose lip (1834) hoa_change (1802) 101S
5 lose PL090909 (1872) hoa_change (1816) 30S
6 lose PL090909 (1857) hoa_change (1831) 37S
7 draw hoa_change (1830) LDN (1893) 32S
8 draw LDN (1895) hoa_change (1828) 37S
9 lose hoa_change (1841) phung_gia (1932) 27S
10 win phung_gia (1951) hoa_change (1822) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoa_change, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames