buibinh
Cờ nhanh: 1545 W5D0L2
Cờ chậm: 1662 W3893D285L3605)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose jimmyh (1697) buibinh (1677) 65S
2 lose covui (1755) buibinh (1691) 21S
3 win buibinh (1677) tom2208 (1619) 20S
4 lose tom2208 (1601) buibinh (1695) 38S
5 lose buibinh (1713) vietkieulao (1641) 66S
6 lose toy2812 (1649) buibinh (1731) 38S
7 win buibinh (1719) GOODTIME (1600) 33S
8 lose kyquai_daisu (1748) buibinh (1734) 7S
9 lose mranhpham1 (1772) buibinh (1749) 59S
10 win mranhpham1 (1789) buibinh (1732) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by buibinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames