RuaCT
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1880 W965D100L1100)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win NhuQuynh82 (1830) RuaCT (1866) 50S
2 lose RuaCT (1879) metriha1 (1946) 35S
3 lose metriha1 (1932) RuaCT (1893) 46S
4 lose gengyu88 (1897) RuaCT (1909) 29S
5 lose RuaCT (1926) chutuoc (1889) 18S
6 lose chutuoc (1871) RuaCT (1944) 42S
7 win thanh68 (1976) RuaCT (1927) 36S
8 win liondance (1876) RuaCT (1913) 6S
9 lose Mrtay (1928) RuaCT (1929) 33S
10 win RuaCT (1913) Mrtay (1944) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by RuaCT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames