anle54
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1940 W11410D4630L10449)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anle54 (1924) phat_88 (1927) 78S
2 lose phat_88 (1911) anle54 (1940) 43S
3 draw thepdo (1947) anle54 (1940) 150S
4 draw gonzalos (1948) anle54 (1940) 81S
5 draw anle54 (1940) gonzalos (1948) 57S
6 win kb888811 (1815) anle54 (1928) 28S
7 lose anle54 (1941) geza18 (2020) 22S
8 draw geza18 (2022) anle54 (1939) 83S
9 draw minh87 (1833) anle54 (1942) 40S
10 win minh87 (1846) anle54 (1929) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anle54, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames