hankss
Cờ nhanh: 1693 W3845D585L3687
Cờ chậm: 1878 W545D220L519)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HangNga (1570) hankss (1681) 48F
2 win hankss (1668) HangNga (1583) 48F
3 lose hankss (1687) So_a (1567) 40F
4 lose hankss (1704) totnhapcung (1664) 30F
5 lose hankss (1720) Truclinh (1706) 54F
6 draw Truclinh (1706) hankss (1720) 43F
7 win backhanh50 (1704) hankss (1704) 42F
8 lose hankss (1715) Thoj (1883) 55F
9 win hankss (1702) taydocnamta (1610) 28F
10 draw sauhoa (1733) hankss (1702) 86F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hankss, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames