habachvan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1966 W9263D2532L7510)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ChoiVuiVe (2059) habachvan (1993) 27S
2 lose GayDanhCho (2050) habachvan (2023) 42S
3 win habachvan (2002) TrocT (1822) 21S
4 win habachvan (1970) mabien (1974) 30S
5 win habachvan (1932) LoanPhung (2036) 76S
6 lose dan_nha_que (1929) habachvan (1966) 43S
7 win RoBentre (1913) habachvan (1952) 21S
8 win habachvan (1937) RoBentre (1928) 56S
9 lose habachvan (1953) meocon0511 (1953) 92S
10 lose meocon0511 (1936) habachvan (1970) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by habachvan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames