cotuongvui
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1891 W1393D325L1298)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cotuongvui (1908) ducvan (1849) 28S
2 lose cotuongvui (1918) congcan1969 (2090) 30S
3 win cotuongvui (1907) kosile (1760) 34S
4 lose cotuongvui (1919) henryvu (2035) 37S
5 win cotuongvui (1907) cocom77 (1799) 31S
6 lose cotuongvui (1927) cocom77 (1770) 22S
7 lose cotuongvui (1942) hongthatcong (1972) 18S
8 lose cotuongvui (1960) vvviet (1888) 19S
9 lose cotuongvui (1979) KhangT3 (1846) 21S
10 draw cotuongvui (1980) tru1954 (1946) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuongvui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames