enhoavocung
Cờ nhanh: 1890 W73D9L67
Cờ chậm: 1887 W1429D708L1561)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw lequan (1952) enhoavocung (1883) 30S
2 lose enhoavocung (1904) nguyenbahien (2090) 28S
3 lose enhoavocung (1939) hoangnhan (1878) 37S
4 lose enhoavocung (1976) AntonioDo (1880) 65S
5 lose enhoavocung (2011) Pikachu (1958) 47S
6 win enhoavocung (1985) KyThuMienTay (1891) 22S
7 lose chuteu2010 (2182) enhoavocung (2006) 36S
8 lose chuteu2010 (2158) enhoavocung (2030) 37S
9 lose enhoavocung (2057) chuteu2010 (2131) 63S
10 win chuteu2010 (2172) enhoavocung (2016) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by enhoavocung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames