choididungso
Cờ nhanh: 1553 W239D27L252
Cờ chậm: 1606 W1304D343L1257)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win choididungso (1586) thienluke (1752) 47S
2 lose thienluke (1741) choididungso (1597) 30S
3 lose aussie (1557) choididungso (1614) 72S
4 draw doccocaubai (1630) choididungso (1614) 39S
5 win choididungso (1598) dhs_ot (1610) 74S
6 lose dhs_ot (1594) choididungso (1614) 40S
7 lose choididungso (1629) tdh (1642) 23S
8 win choididungso (1620) peterphan123 (1402) 35S
9 win choididungso (1610) peterphan123 (1412) 65S
10 lose choididungso (1569) hoangtinhvoc (1544) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choididungso, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames