mikeboy
Cờ nhanh: 1528 W2502D171L2680
Cờ chậm: 1663 W815D123L806)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw king01 (1556) mikeboy (1528) 110F
2 lose king01 (1540) mikeboy (1544) 39F
3 win mikeboy (1530) MarkMan (1475) 34F
4 lose Cotuongg (1724) mikeboy (1540) 56F
5 lose mikeboy (1551) Cotuongg (1713) 46F
6 win mikeboy (1537) panda01 (1491) 27F
7 lose makmoyin (1605) mikeboy (1551) 39F
8 win chit_chit (1499) mikeboy (1537) 30F
9 win mikeboy (1522) chit_chit (1514) 22F
10 lose xafao (1538) mikeboy (1537) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mikeboy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames