VODANH
Cờ nhanh: 1474 W1169D30L1291
Cờ chậm: 1728 W538D103L483)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VODANH (1487) nb_universal (1558) 31F
2 win ee99ee (1503) VODANH (1470) 21F
3 lose VODANH (1482) peterha72 (1596) 22F
4 win VODANH (1472) lngo510 (1269) 28F
5 win VODANH (1462) lngo510 (1279) 18F
6 lose VODANH (1478) Brian_Chhu (1476) 38F
7 win VODANH (1463) danyha (1452) 37F
8 lose Baotuyet (1670) VODANH (1484) 17F
9 lose camchi (1469) VODANH (1500) 46F
10 lose VODANH (1515) anbinh (1540) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VODANH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames