beantown
Cờ nhanh: 1692 W3923D167L3805
Cờ chậm: 1444 W12D1L17)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win PhuongLe (1735) beantown (1675) 36F
2 win ccwin54 (1604) beantown (1661) 43F
3 win beantown (1646) ccwin54 (1619) 30F
4 lose beantown (1661) TheFearless (1675) 30F
5 lose beantown (1682) Sieusao05 (1494) 24F
6 lose merlintran (1732) beantown (1696) 25F
7 win beantown (1678) merlintran (1750) 57F
8 win beantown (1661) lambieng (1697) 25F
9 lose Haiduong54 (1744) beantown (1674) 47F
10 lose beantown (1688) Haiduong54 (1730) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by beantown, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames