playchess12
Cờ nhanh: 1476 W7165D28L8003
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose KhoiNguyen (1558) playchess12 (1489) 27F
2 lose KhoiNguyen (1544) playchess12 (1503) 20F
3 lose ruiroqua (1487) playchess12 (1519) 23F
4 win playchess12 (1503) ruiroqua (1503) 19F
5 lose taionecoin (1500) playchess12 (1519) 42F
6 lose playchess12 (1536) taionecoin (1483) 21F
7 win playchess12 (1519) softgame (1569) 29F
8 lose softgame (1554) playchess12 (1534) 28F
9 lose atam (1723) playchess12 (1544) 24F
10 win playchess12 (1522) atam (1745) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by playchess12, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames