alpha__
Cờ nhanh: 1780 W1209D55L1295
Cờ chậm: 1515 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tarzan (1906) alpha__ (1792) 31F
2 win alpha__ (1775) tinh4pho (1832) 31F
3 win alpha__ (1758) FengLin (1820) 22F
4 win alpha__ (1745) mylethuy (1679) 23F
5 lose anhtran2 (1765) alpha__ (1760) 44F
6 lose alpha__ (1776) phang (1755) 44F
7 win merlintran (1789) alpha__ (1760) 16F
8 lose alpha__ (1773) trinh96 (1866) 23F
9 win MessWet (1749) alpha__ (1758) 41F
10 win Ez (1903) alpha__ (1738) 63F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by alpha__, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames