audiq9
Cờ nhanh: 1885 W1442D169L1375
Cờ chậm: 2058 W399D132L357)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw audiq9 (2062) Ferrari7 (1928) 65S
2 win audiq9 (2053) Conquer2912 (1825) 29S
3 lose kintin (2040) audiq9 (2069) 23S
4 win lakleang (2171) audiq9 (2050) 52S
5 win dtv (2002) audiq9 (2036) 27S
6 lose audiq9 (2055) Onggiaolang (1955) 55S
7 win tuong2109 (1970) audiq9 (2042) 51S
8 win audiq9 (2028) Mailinhap (1978) 35S
9 win audiq9 (2015) vanthinh1952 (1920) 33S
10 lose vanthinh1952 (1900) audiq9 (2035) 75S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by audiq9, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames