audiq9
Cờ nhanh: 1820 W1228D122L1179
Cờ chậm: 2114 W314D103L273)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw tri54auco (2247) audiq9 (2106) 42S
2 lose Kim_Tra (2321) audiq9 (2126) 28S
3 lose nguyenthisau (2320) audiq9 (2147) 25S
4 win audiq9 (2117) chehungkts (2088) 31S
5 win audiq9 (2082) Pikachu (2146) 34S
6 win gsmcnguyen (2053) audiq9 (2050) 31S
7 lose audiq9 (2067) Gauvang (2020) 26S
8 draw audiq9 (2067) Tang (2098) 55S
9 lose humxam1950 (2024) audiq9 (2084) 26S
10 win audiq9 (2069) humxam1950 (2039) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by audiq9, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames