Xin1LanThua
Cờ nhanh: 1516 W1D0L0
Cờ chậm: 2601 W38D21L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Xin1LanThua (2599) cctrieuman (2667) 166S
2 win Xin1LanThua (2572) HoNgocHa (2503) 51S
3 draw Xin1LanThua (2572) HaiRau_HR (2580) 29S
4 draw Xin1LanThua (2570) tumaytq (2607) 28S
5 draw Xin1LanThua (2568) tumaytq (2609) 28S
6 draw Xin1LanThua (2566) tumaytq (2611) 39S
7 draw Xin1LanThua (2564) tumaytq (2613) 46S
8 win Xin1LanThua (2524) DonPhuong (2659) 42S
9 draw Xin1LanThua (2515) DonPhuong (2668) 74S
10 draw Xin1LanThua (2505) DonPhuong (2678) 79S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Xin1LanThua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames