Xin1LanThua
Cờ nhanh: 2604 W54D4L0
Cờ chậm: 2686 W47D75L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Xin1LanThua (2692) NguoiTuDo (2587) 22S
2 draw Xin1LanThua (2698) FreePoints (2592) 27S
3 win Xin1LanThua (2673) Denpond (2562) 32S
4 draw TroVe_EDen (2687) Xin1LanThua (2673) 44S
5 draw TroVe_EDen (2687) Xin1LanThua (2673) 54S
6 draw TroVe_EDen (2687) Xin1LanThua (2673) 26S
7 draw DaiBangXam (2587) Xin1LanThua (2678) 40S
8 draw Asian_killer (2763) Xin1LanThua (2673) 59S
9 draw Xin1LanThua (2673) tumaytq (2675) 71S
10 draw Xin1LanThua (2682) Minh22 (2517) 91S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Xin1LanThua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames