Vinhb10
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1904 W1949D138L1769)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose SH2010 (1772) Vinhb10 (1924) 70S
2 win Vinhb10 (1912) SH2010 (1784) 35S
3 lose emgaique02 (1873) Vinhb10 (1929) 44S
4 win Vinhb10 (1914) emgaique02 (1888) 31S
5 lose Bimbim (1866) Vinhb10 (1931) 24S
6 win Vinhb10 (1917) Bimbim (1880) 60S
7 win teolt (1950) Vinhb10 (1900) 41S
8 lose Vinhb10 (1911) gerald99 (2064) 39S
9 lose dat65 (1999) Vinhb10 (1924) 66S
10 lose Vinhb10 (1938) dat65 (1985) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vinhb10, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames