Vinhb10
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1785 W1648D119L1495)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Vinhb10 (1775) Minhha_20 (1579) 39S
2 lose Vinhb10 (1794) Cvthuans (1684) 78S
3 lose Vinhb10 (1808) saigon_south (1847) 37S
4 win Vinhb10 (1793) Vanhoai13 (1778) 17S
5 win Vinhb10 (1780) thichphoga (1686) 30S
6 lose namnavibank (1731) Vinhb10 (1798) 42S
7 lose Vinhb10 (1817) namnavibank (1712) 37S
8 lose Vinhb10 (1831) levantuan (1883) 33S
9 lose levantuan (1868) Vinhb10 (1846) 29S
10 win Vinhb10 (1832) quangdungSG (1799) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vinhb10, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames