levantuan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1960 W7175D1455L6547)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose levantuan (1977) phong (1925) 38S
2 lose levantuan (1990) tkyanh (2059) 37S
3 lose levantuan (2005) humsam (2021) 29S
4 lose levantuan (2025) huongson58 (1862) 32S
5 win huubangdt (1962) levantuan (2011) 46S
6 lose levantuan (2029) huubangdt (1944) 39S
7 lose levantuan (2045) cantyn (2040) 31S
8 lose thanhhoa (1983) levantuan (2063) 23S
9 win levantuan (2049) thanhhoa (1997) 25S
10 win levantuan (2035) gonzalos (1990) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by levantuan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames