Vanduc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2044 W911D294L914)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vanduc (2061) songtutay (2016) 45S
2 win Vanduc (2045) thepdo (2062) 34S
3 win Quan_Tai_Den (2125) Vanduc (2027) 27S
4 lose Vanduc (2040) Quan_Tai_Den (2112) 63S
5 lose avakwonq (2016) Vanduc (2057) 52S
6 win Vanduc (2042) avakwonq (2031) 56S
7 lose trinhbanglan (2215) Vanduc (2053) 81S
8 lose Vanduc (2063) cum_VH (2247) 24S
9 lose cum_VH (2236) Vanduc (2074) 27S
10 win Vanduc (2057) qwaszxer1 (2090) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vanduc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames