Trum
Cờ nhanh: 1494 W8D0L8
Cờ chậm: 1813 W1969D350L1834)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nhatmyvn (1825) Trum (1829) 35S
2 win Trum (1814) wmcko (1807) 33S
3 lose Trum (1830) garaoto (1818) 35S
4 win garaoto (1834) Trum (1814) 36S
5 lose Trum (1831) cothe52 (1780) 19S
6 win vananh86 (1805) Trum (1816) 29S
7 draw Trum (1816) vananh86 (1805) 50S
8 lose Trum (1831) qtu (1848) 91S
9 win qtu (1865) Trum (1814) 65S
10 win hibachtran (1708) Trum (1801) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Trum, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames