Acura2020
Cờ nhanh: 1528 W5D0L4
Cờ chậm: 1674 W899D123L1156)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Acura2020 (1660) cocococo (1614) 31S
2 win tlk2019 (1850) Acura2020 (1638) 1S
3 win cling79 (1708) Acura2020 (1620) 26S
4 win imeco (1596) Acura2020 (1605) 39S
5 win hocco123 (1623) Acura2020 (1588) 34S
6 lose Acura2020 (1603) hocco123 (1608) 31S
7 lose Acura2020 (1614) Anhduy95 (1770) 33S
8 lose Anhduy95 (1759) Acura2020 (1625) 33S
9 lose Acura2020 (1645) tranquibinh (1484) 1S
10 lose kimngan008 (1749) Acura2020 (1658) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Acura2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames