kesongsot
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2251 W2120D126L1919)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win saigon60 (2179) kesongsot (2237) 85S
2 win kesongsot (2227) myvu (2056) 41S
3 lose myvu (2034) kesongsot (2249) 58S
4 win Chiutuong53 (2147) kesongsot (2236) 42S
5 lose duylinh2103 (2077) kesongsot (2257) 35S
6 lose Chiutuong53 (2172) kesongsot (2276) 48S
7 win kesongsot (2263) Chiutuong53 (2185) 37S
8 win choison (2017) kesongsot (2254) 24S
9 win kesongsot (2245) choison (2026) 21S
10 win kesongsot (2236) vitmai (1993) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kesongsot, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames