kesongsot
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1906 W1482D84L1357)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kesongsot (1922) fee (1909) 64S
2 win fee (1925) kesongsot (1906) 25S
3 lose kesongsot (1920) ht607 (1978) 63S
4 lose ht607 (1963) kesongsot (1935) 58S
5 lose kesongsot (1955) qOvOp (1787) 25S
6 lose kesongsot (1972) Hatao (1924) 48S
7 win Hatao (1939) kesongsot (1957) 37S
8 win kesongsot (1940) anle54 (1974) 48S
9 win anle54 (1992) kesongsot (1922) 49S
10 lose au0987149158 (2043) kesongsot (1934) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kesongsot, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames