Tr0373337918
Cờ nhanh: 1529 W3D0L1
Cờ chậm: 1885 W113D15L113)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tr0373337918 (1911) chuteu2010 (1994) 35S
2 draw anhcathanh (1997) Tr0373337918 (1906) 105S
3 lose Nguyentung01 (2174) Tr0373337918 (1923) 48S
4 lose Tr0373337918 (1954) truong1951 (1970) 11S
5 lose Tr0373337918 (1975) gala19 (2148) 21S
6 win rungxanhss (2013) Tr0373337918 (1939) 48S
7 lose Tr0373337918 (1957) huuphuocnam (2183) 40S
8 win AntonioDo (2095) Tr0373337918 (1915) 7S
9 lose Tahungthinh (1988) Tr0373337918 (1944) 29S
10 lose Tr0373337918 (1979) vuquangminh (1919) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tr0373337918, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames