chehungkts
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2123 W241D40L171)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ngocthanh01 (2147) chehungkts (2155) 47S
2 win toixinthua (2235) chehungkts (2116) 15S
3 lose chehungkts (2152) GayDanhCho (2086) 42S
4 win kietbom2017 (2005) chehungkts (2128) 34S
5 lose Lam17 (2245) chehungkts (2154) 20S
6 draw luanjun (2388) chehungkts (2140) 51S
7 lose hehehaha (2087) chehungkts (2177) 40S
8 lose madauxu (2176) chehungkts (2211) 99S
9 lose Coviahe170 (2265) chehungkts (2241) 25S
10 lose Phoenixdang (2088) chehungkts (2284) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chehungkts, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames