ThanhTong
Cờ nhanh: 1888 W461D37L424
Cờ chậm: 1838 W308D25L261)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ThanhTong (1907) cutri (1799) 75F
2 win cutri (1812) ThanhTong (1894) 34F
3 lose ThanhTong (1913) cutri (1793) 28F
4 win cutri (1806) ThanhTong (1900) 39F
5 win ThanhTong (1887) Mosu_3x (1790) 49F
6 win Mosu_3x (1803) ThanhTong (1874) 27F
7 lose ThanhTong (1893) Mosu_3x (1784) 66F
8 win Mosu_3x (1797) ThanhTong (1880) 59F
9 lose ThanhTong (1899) Mosu_3x (1778) 43F
10 lose CaoThu2001 (1757) ThanhTong (1919) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThanhTong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames