van_hoi_hoa
Cờ nhanh: 1763 W3009D208L3193
Cờ chậm: 1926 W709D105L717)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win honda71 (1757) van_hoi_hoa (1747) 35F
2 win van_hoi_hoa (1727) henryhootp (1871) 41F
3 lose henryhootp (1859) van_hoi_hoa (1739) 27F
4 lose Vitvamco2020 (1820) van_hoi_hoa (1752) 37F
5 win van_hoi_hoa (1733) Vitvamco2020 (1839) 35F
6 win Wonderland (1732) van_hoi_hoa (1717) 17F
7 lose van_hoi_hoa (1733) Wonderland (1716) 31F
8 draw van_hoi_hoa (1732) Paris007 (1789) 45F
9 win Paris007 (1807) van_hoi_hoa (1714) 44F
10 lose van_hoi_hoa (1725) phubon (1878) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by van_hoi_hoa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames