RoBentre
Cờ nhanh: 1979 W282D4L217
Cờ chậm: 1931 W290D9L221)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win RoBentre (1916) OngNgoai1959 (1908) 37S
2 win CuongP (1988) RoBentre (1898) 58S
3 lose ht607 (1897) RoBentre (1914) 13S
4 lose Claire13 (2037) RoBentre (1926) 52S
5 lose RoBentre (1940) victortong (1984) 42S
6 draw dongbenvan (1839) RoBentre (1943) 118S
7 lose namnavibank (1727) RoBentre (1965) 5S
8 lose hochoi1990 (1977) RoBentre (1981) 20S
9 win khiem (1864) RoBentre (1969) 21S
10 lose Vienls (2006) RoBentre (1984) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by RoBentre, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames