QVinh
Cờ nhanh: 1770 W3268D94L3491
Cờ chậm: 1585 W17D1L12)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win QVinh (1755) vinhaus (1742) 25F
2 lose QVinh (1771) Quyetdau1 (1742) 23F
3 lose QVinh (1787) le_binh85 (1787) 28F
4 win QVinh (1771) le_binh85 (1803) 31F
5 win QVinh (1756) goivitday (1755) 33F
6 win QVinh (1740) YellowBird (1754) 45F
7 lose QVinh (1756) Khoi6321 (1756) 72F
8 win QVinh (1740) Tamkhong (1742) 49F
9 win QVinh (1719) atam (1888) 52F
10 lose QVinh (1728) daisutu (1960) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by QVinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames