QVinh
Cờ nhanh: 1712 W8875D275L9494
Cờ chậm: 1674 W32D3L21)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose QVinh (1725) chess_Cantho (1800) 53F
2 lose QVinh (1743) thanhlap (1675) 30F
3 win QVinh (1728) trungduong74 (1704) 67F
4 win QVinh (1709) nguyenhung80 (1814) 37F
5 lose QVinh (1723) vuonghanoi (1765) 50F
6 lose QVinh (1738) vuonghanoi (1750) 27F
7 lose QVinh (1755) GaiDamDang (1698) 22F
8 win QVinh (1740) GaiDamDang (1713) 21F
9 win QVinh (1726) homangchua12 (1666) 31F
10 win QVinh (1711) nvtam (1689) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by QVinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames