choots
Cờ nhanh: 1566 W4168D469L4117
Cờ chậm: 1829 W133D28L109)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Saratoga (1546) choots (1551) 51F
2 lose choots (1568) Saratoga (1529) 29F
3 win NewGod (1589) choots (1551) 35F
4 lose choots (1573) chao0ga (1362) 1F
5 lose voa2016 (1546) choots (1590) 33F
6 win choots (1574) anhcuahai (1575) 37F
7 win ntrongm (1498) choots (1560) 24F
8 win choots (1545) ntrongm (1513) 10F
9 lose choots (1561) vitkhia (1545) 15F
10 lose vitkhia (1528) choots (1578) 14F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choots, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames