son5678
Cờ nhanh: 1503 W1386D67L1571
Cờ chậm: 1528 W5099D639L6208)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose son5678 (1517) jefwong56 (1581) 56F
2 lose son5678 (1530) Jacka (1601) 26F
3 lose son5678 (1544) Jacka (1587) 49F
4 win tug (1581) son5678 (1527) 25F
5 lose son5678 (1542) tug (1566) 31F
6 win son5678 (1508) Minhmeo84 (1655) 66S
7 lose lolotica738 (1665) son5678 (1554) 58F
8 lose son5678 (1567) lolotica738 (1652) 46F
9 lose son5678 (1583) Vuacotuong01 (1581) 14F
10 lose son5678 (1599) Thanhhai1079 (1588) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by son5678, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames