son5678
Cờ nhanh: 1479 W2849D143L3282
Cờ chậm: 1498 W5101D639L6213)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose son5678 (1491) elimai (1620) 81F
2 lose son5678 (1503) elimai (1608) 10F
3 win son5678 (1487) thaihv (1489) 20F
4 lose truong0_24 (1546) son5678 (1501) 31F
5 lose son5678 (1516) truong0_24 (1531) 24F
6 lose jack438 (1500) son5678 (1532) 33F
7 win son5678 (1516) jack438 (1516) 31F
8 win Dragon0 (1478) son5678 (1501) 56F
9 win son5678 (1485) Dragon0 (1494) 64F
10 win son5678 (1470) lek8430 (1460) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by son5678, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames