Phonghaiduon
Cờ nhanh: 1807 W3967D254L3701
Cờ chậm: 1716 W678D111L620)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Phonghaiduon (1821) BlackApril75 (1883) 51F
2 win Phonghaiduon (1808) carlos (1724) 41F
3 win Phonghaiduon (1794) MOMDAD (1733) 31F
4 win Taydoc_02 (1646) Phonghaiduon (1783) 17F
5 win Phonghaiduon (1768) cdle3 (1753) 18F
6 win Phonghaiduon (1749) henryhootp (1857) 28F
7 win namquan (1971) Phonghaiduon (1727) 53F
8 win cuthan (1668) Phonghaiduon (1713) 24F
9 win Phonghaiduon (1696) cotuong_cheb (1750) 34F
10 lose cotuong_cheb (1735) Phonghaiduon (1711) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Phonghaiduon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames