Ngohuy
Cờ nhanh: 1659 W1611D90L1612
Cờ chậm: 1744 W22D3L9)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ngohuy (1669) buison999 (1846) 27F
2 lose Ngohuy (1684) Tambinh2021 (1694) 46F
3 win banco (1430) Ngohuy (1676) 23F
4 win Ngohuy (1661) Nuoccobuon (1635) 21F
5 lose Ngohuy (1677) Saigongo (1663) 32F
6 win Saigongo (1679) Ngohuy (1661) 24F
7 lose backhanh50 (1677) Ngohuy (1676) 63F
8 lose dung505 (1610) Ngohuy (1694) 79F
9 lose Ngohuy (1708) kingloh5 (1761) 30F
10 lose kingloh5 (1746) Ngohuy (1723) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ngohuy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames