lek8430
Cờ nhanh: 1664 W17360D1053L16341
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ryannguyen (1687) lek8430 (1679) 42F
2 lose hdan (1754) lek8430 (1693) 11F
3 lose HamThe (1819) lek8430 (1705) 52F
4 win lek8430 (1692) lam1van (1618) 33F
5 win lam1van (1632) lek8430 (1678) 37F
6 win lek8430 (1664) bachchien (1623) 63F
7 win bachchien (1638) lek8430 (1649) 42F
8 win ryannguyen (1653) lek8430 (1633) 34F
9 win kiemkhach (1586) lek8430 (1618) 16F
10 lose lek8430 (1633) Ruoitrau79 (1640) 80F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lek8430, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames