lek8430
Cờ nhanh: 1406 W20348D1268L19173
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose pphong (1590) lek8430 (1416) 17F
2 win lek8430 (1394) pphong (1612) 25F
3 win lek8430 (1378) vuonggo1203 (1402) 29F
4 lose lek8430 (1394) vuonggo1203 (1386) 30F
5 lose lek8430 (1410) vancotuong (1410) 12F
6 lose vancotuong (1394) lek8430 (1426) 21F
7 lose lek8430 (1440) utlui2012 (1495) 28F
8 lose utlui2012 (1480) lek8430 (1455) 36F
9 lose lek8430 (1471) Dragon0 (1446) 21F
10 win Dragon0 (1462) lek8430 (1455) 9F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lek8430, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames