taydocnamta
Cờ nhanh: 1438 W2730D72L3447
Cờ chậm: 1526 W37D0L38)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win taydocnamta (1419) tamfx (1520) 51F
2 lose tamfx (1507) taydocnamta (1432) 33F
3 lose taydocnamta (1443) xaque123 (1581) 31F
4 lose xaque123 (1569) taydocnamta (1455) 16F
5 lose JETT (1611) taydocnamta (1466) 33F
6 draw taydocnamta (1461) jefwong56 (1653) 70F
7 win taydocnamta (1441) KitTriu (1590) 40F
8 lose taydocnamta (1452) quocty1995 (1607) 22F
9 lose ctv26 (1573) taydocnamta (1464) 29F
10 win taydocnamta (1447) wonderchess (1499) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by taydocnamta, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames