ao_anh
Cờ nhanh: 1788 W5023D807L4749
Cờ chậm: 1416 W3D1L9)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ao_anh (1764) choi_co_tang (1631) 36F
2 win choi_co_tang (1658) ao_anh (1737) 39F
3 win ao_anh (1707) choi_co_tang (1688) 35F
4 win choi_co_tang (1723) ao_anh (1672) 31F
5 win ao_anh (1663) sweep (1457) 24F
6 win ao_anh (1652) diepnga (1514) 24F
7 win ao_anh (1636) hungbmicabra (1639) 66F
8 lose ao_anh (1654) kastrup (1584) 67F
9 lose ao_anh (1669) taothao2412 (1694) 30F
10 lose Vukhactu63 (1711) ao_anh (1684) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ao_anh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames