peterlehua
Cờ nhanh: 1553 W2320D77L2685
Cờ chậm: 1798 W7627D1891L7882)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose peterlehua (1565) Athena (1676) 19F
2 win peterlehua (1552) xyzz (1477) 32F
3 lose peterlehua (1564) ensure (1666) 30F
4 lose ZIZIZI (1634) peterlehua (1578) 34F
5 lose peterlehua (1593) batuong (1596) 35F
6 win peterlehua (1579) thangb23 (1518) 28F
7 lose peterlehua (1594) DocCoKy1 (1596) 39F
8 lose peterlehua (1608) Catbui01 (1642) 27F
9 win binh (1574) peterlehua (1593) 11F
10 win peterlehua (1577) minh88 (1585) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by peterlehua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames