Etiger
Cờ nhanh: 1547 W4D0L1
Cờ chậm: 2048 W1259D229L1074)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hanm79 (1962) Etiger (2067) 44S
2 win Etiger (2054) Hanm79 (1975) 23S
3 win Etiger (2039) thepdo (2007) 11S
4 lose starbucks (2223) Etiger (2061) 30S
5 win Etiger (2048) Eagle (1970) 77S
6 lose ht607 (1934) Etiger (2068) 16S
7 win Nat217 (2078) Etiger (2052) 66S
8 lose Etiger (2068) Nat217 (2062) 33S
9 lose cosmo2013 (2285) Etiger (2088) 11S
10 lose Etiger (2103) hyannis (2111) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Etiger, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames