GAI
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2108 W357D16L318)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hiepphat2020 (2094) GAI (2124) 34S
2 win GAI (2108) hiepphat2020 (2110) 30S
3 lose huyquan (2228) GAI (2120) 81S
4 lose TD33 (2138) GAI (2135) 75S
5 lose GAI (2151) TD33 (2122) 48S
6 lose ybuimme (2179) GAI (2166) 43S
7 win GAI (2149) ybuimme (2196) 14S
8 lose hangnguyen69 (2075) GAI (2167) 59S
9 lose GAI (2186) hangnguyen69 (2056) 20S
10 lose QuocAnhT (2062) GAI (2206) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GAI, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames