DO_QUY_SU
Cờ nhanh: 1542 W11D0L7
Cờ chậm: 2132 W163D31L117)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NHAT_DAO (2007) DO_QUY_SU (2173) 31S
2 win chehungkts (2257) DO_QUY_SU (2134) 23S
3 win lngo510 (1313) DO_QUY_SU (1533) 45F
4 win DO_QUY_SU (1522) printemps (1380) 30F
5 lose DO_QUY_SU (2162) mathienvan (2225) 53S
6 win na1028nam (2268) DO_QUY_SU (2122) 28S
7 draw na1028nam (2233) DO_QUY_SU (2115) 51S
8 lose DO_QUY_SU (2141) tyro996 (2238) 32S
9 win DO_QUY_SU (2112) defendor (2068) 52S
10 win DO_QUY_SU (2091) hoaian (1911) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DO_QUY_SU, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames