kietbom2017
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1799 W727D328L758)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kietbom2017 (1832) nguyenvanqui (1813) 30S
2 draw kietbom2017 (1836) MuoiTieu (1755) 17S
3 draw Set (1612) kietbom2017 (1849) 21S
4 lose tieudaotu (1831) kietbom2017 (1884) 22S
5 lose venommancer (1712) kietbom2017 (1905) 15S
6 lose kietbom2017 (1924) DO_LONG_DAO (1792) 1S
7 lose DO_LONG_DAO (1771) kietbom2017 (1945) 2S
8 win vuilachinh31 (1954) kietbom2017 (1911) 40S
9 lose binladin (1978) kietbom2017 (1925) 40S
10 lose kietbom2017 (1940) binladin (1963) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kietbom2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames