anuochiem
Cờ nhanh: 1505 W3D3L7
Cờ chậm: 1882 W1208D1052L1519)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tao_chan2012 (1820) anuochiem (1853) 31S
2 lose NguoiBaVi___ (1927) anuochiem (1882) 28S
3 draw dan_mien_tay (1916) anuochiem (1880) 26S
4 lose anuochiem (1897) Messi3979 (2153) 23S
5 lose thvd (1854) anuochiem (1933) 31S
6 draw thvd (1849) anuochiem (1938) 24S
7 win Kimle1501 (1921) anuochiem (1906) 42S
8 lose anuochiem (1941) feelife (1881) 32S
9 win anuochiem (1918) daidao7 (1784) 39S
10 win charlie (1829) anuochiem (1890) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anuochiem, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames