HANTHUYLINH
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1715 W958D340L913)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose KhangT3 (1826) HANTHUYLINH (1741) 27S
2 lose VinhQ123 (1812) HANTHUYLINH (1755) 34S
3 win HANTHUYLINH (1737) VinhQ123 (1830) 48S
4 win HANTHUYLINH (1724) tunglahan (1629) 47S
5 win tunglahan (1642) HANTHUYLINH (1711) 51S
6 lose play_chess (1733) HANTHUYLINH (1726) 51S
7 lose caluda (1719) HANTHUYLINH (1742) 38S
8 win HANTHUYLINH (1726) caluda (1735) 39S
9 win LAPPHAN (1731) HANTHUYLINH (1710) 55S
10 draw vietthanh (1699) HANTHUYLINH (1710) 4S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HANTHUYLINH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames