HANTHUYLINH
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1911 W1177D418L1128)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tuandat (1976) HANTHUYLINH (1940) 50S
2 win HANTHUYLINH (1907) hehehaha (1925) 26S
3 lose bluespruce66 (2111) HANTHUYLINH (1928) 54S
4 lose HANTHUYLINH (1956) lamhan (2006) 30S
5 win HANTHUYLINH (1929) hainamssc (1857) 28S
6 win HANTHUYLINH (1895) ThuyTien (1941) 33S
7 draw HANTHUYLINH (1894) Teobeonheo (1913) 51S
8 win Xiexiemaster (1871) HANTHUYLINH (1862) 32S
9 win tuyen1201 (1783) HANTHUYLINH (1848) 32S
10 win ChoiVuiVe (1881) HANTHUYLINH (1812) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HANTHUYLINH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames