Binzin77
Cờ nhanh: 2021 W54D5L20
Cờ chậm: 1741 W1725D300L1431)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Binzin77 (1781) rongvang68 (1646) 29S
2 win kypvt (1807) Binzin77 (1746) 30S
3 win Ke_ong (1807) Binzin77 (1728) 51S
4 draw Binzin77 (1726) Ke_ong (1809) 101S
5 lose Binzin77 (1764) truong_voky (1652) 35S
6 win Binzin77 (1730) Tobb_555 (1765) 36S
7 draw Binzin77 (1736) kimdungxinh (1629) 16S
8 win Binzin77 (1708) dunghonem (1651) 32S
9 draw Binzin77 (1714) thixebien (1606) 28S
10 win Cowgirl (1841) Binzin77 (1673) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Binzin77, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames