Binzin77
Cờ nhanh: 2021 W54D5L20
Cờ chậm: 1664 W1556D272L1280)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose axfhb (1642) Binzin77 (1699) 22S
2 lose rickyh (1671) Binzin77 (1734) 31S
3 draw KhoicuocXPM (1894) Binzin77 (1724) 58S
4 win Binzin77 (1707) nonem2 (1768) 32S
5 lose Danh_Nhu_ket (1645) Binzin77 (1745) 34S
6 lose hungminh (1915) Binzin77 (1768) 63S
7 lose Xinvan (1894) Binzin77 (1793) 48S
8 lose Binzin77 (1826) Danh_Nhu_ket (1797) 43S
9 win XuanDuyen (1661) Binzin77 (1803) 49S
10 lose Binzin77 (1836) KhoicuocXPM (1818) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Binzin77, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames