Brian_Chhu
Cờ nhanh: 1523 W1654D35L1775
Cờ chậm: 1442 W0D0L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose whutsup (1637) Brian_Chhu (1549) 32F
2 lose Brian_Chhu (1579) whutsup (1607) 43F
3 win whutsup (1645) Brian_Chhu (1541) 33F
4 lose Brian_Chhu (1570) whutsup (1616) 20F
5 win whutsup (1655) Brian_Chhu (1531) 33F
6 lose xamvong1970 (1586) Brian_Chhu (1545) 16F
7 win Cudung (1498) Brian_Chhu (1530) 27F
8 lose cybersony (1537) Brian_Chhu (1546) 67F
9 lose Xethomo (1590) Brian_Chhu (1561) 28F
10 win Brian_Chhu (1544) Xethomo (1607) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Brian_Chhu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames