tri54auco, Xiangqi Up score: 2340 W200D2L149
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tri54auco (2321) Phuongmai (2454) 56
2 lose Phuongmai (2442) tri54auco (2333) 27
3 win tri54auco (2319) AQxudong (2272) 27
4 win AQxudong (2287) tri54auco (2304) 54
5 lose tri54auco (2319) TieuLinh09 (2320) 11
6 lose TieuLinh09 (2303) tri54auco (2336) 8
7 win ChaCaothu79 (2315) tri54auco (2321) 26
8 lose tri54auco (2338) ChaCaothu79 (2298) 55
9 lose arnab (2150) tri54auco (2360) 10
10 lose tri54auco (2388) TieuLinh09 (2438) 37
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tri54auco, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames