tri54auco, Xiangqi Up score: 2262 W1299D11L1125
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose xuanrong (2095) tri54auco (2283) 73
2 win BoKuCoi (2108) tri54auco (2272) 15
3 lose tri54auco (2294) BoKuCoi (2086) 26
4 win tri54auco (2283) MINHKHOA20 (2141) 46
5 win MINHKHOA20 (2153) tri54auco (2271) 30
6 lose tri54auco (2291) QUOCDAT (2135) 26
7 win QUOCDAT (2146) tri54auco (2280) 43
8 lose tri54auco (2292) Ali_8ba (2413) 29
9 lose Ali_8ba (2400) tri54auco (2305) 15
10 win tri54auco (2289) Vonghia (2305) 27
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tri54auco, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames