TrumKhuNay, Xiangqi Up score: 2564 W3044D57L2242
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TrumKhuNay (2600) anh217 (2532) 21
2 win TrumKhuNay (2581) zero (2359) 12
3 win TrumKhuNay (2546) the_winner (2599) 30
4 win TrumKhuNay (2522) hotuan77 (2398) 40
5 win TrumKhuNay (2482) Binhvtis (2629) 25
6 win TrumKhuNay (2465) thang76 (2216) 31
7 win TrumKhuNay (2433) Thi_Nguyen (2440) 13
8 win HungMai (2471) TrumKhuNay (2397) 33
9 lose GuomXua (2466) TrumKhuNay (2426) 31
10 lose TrumKhuNay (2456) HungMai (2480) 6
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TrumKhuNay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames