theanh_doan, Xiangqi Up score: 2438 W278D4L170
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dat (2295) theanh_doan (2429) 20
2 win theanh_doan (2420) dat (2304) 37
3 win TT123456789 (2420) theanh_doan (2407) 10
4 win theanh_doan (2394) TT123456789 (2433) 43
5 win dmtnb (2222) theanh_doan (2383) 32
6 lose theanh_doan (2404) dmtnb (2201) 29
7 lose TieuLinh09 (2474) theanh_doan (2418) 37
8 win theanh_doan (2400) TieuLinh09 (2492) 24
9 win theanh_doan (2390) venus (2191) 13
10 win venus (2201) theanh_doan (2380) 13
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by theanh_doan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames