duck_chess, Xiangqi Up score: 2560 W698D8L476
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anan19661103 (2702) duck_chess (2584) 35
2 win TieuLinh09 (2568) duck_chess (2569) 25
3 lose TieuLinh09 (2551) duck_chess (2586) 19
4 win duck_chess (2571) TieuLinh09 (2566) 30
5 win TieuLinh09 (2582) duck_chess (2555) 34
6 win duck_chess (2538) TieuLinh09 (2599) 32
7 lose TieuLinh09 (2584) duck_chess (2553) 24
8 win duck_chess (2535) TieuLinh09 (2602) 27
9 win TieuLinh09 (2621) duck_chess (2516) 25
10 lose duck_chess (2552) Magicking (2478) 21
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duck_chess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames