quehuong1972, Xiangqi Up score: 2308 W9838D167L7844
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win quehuong1972 (2273) Kitam999 (2329) 19
2 lose vangh (2215) quehuong1972 (2291) 28
3 lose TT123456789 (2324) quehuong1972 (2322) 16
4 lose ManhDinhH (2462) quehuong1972 (2346) 33
5 win quehuong1972 (2302) hotuan77 (2523) 41
6 lose hotuan77 (2502) quehuong1972 (2323) 27
7 lose theanh_doan (2398) quehuong1972 (2352) 18
8 lose quehuong1972 (2381) START_START (2416) 28
9 win quehuong1972 (2343) vubaonam (2450) 37
10 win An_Nguyen (2216) quehuong1972 (2331) 27
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quehuong1972, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames