quehuong1972, Xiangqi Up score: 2379 W12410D253L10393
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose quehuong1972 (2404) Tieuphong01 (2517) 20
2 lose tgt2020 (2592) quehuong1972 (2426) 7
3 lose quehuong1972 (2447) Thienykicuoc (2621) 50
4 win tgt2020 (2598) quehuong1972 (2404) 26
5 lose TrumKhuNay (2479) quehuong1972 (2433) 28
6 lose quehuong1972 (2459) VietHoang (2547) 18
7 win quehuong1972 (2406) machien007 (2816) 47
8 lose quehuong1972 (2427) tgt2020 (2600) 16
9 win quehuong1972 (2397) HeN_XuI (2375) 37
10 lose quehuong1972 (2419) VietHoang (2572) 30
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quehuong1972, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames