Jue02, Xiangqi Up score: 2278 W5025D41L4367
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win giaphong (2157) Jue02 (2266) 16
2 win Jue02 (2253) giaphong (2170) 45
3 lose Jue02 (2261) Phuongmai (2506) 36
4 win Jue02 (2243) Vitday_an_di (2329) 14
5 win Vitday_an_di (2348) Jue02 (2224) 18
6 win Jue02 (2213) vietnamaodai (2053) 22
7 win vietnamaodai (2064) Jue02 (2202) 40
8 lose sibachao (2098) Jue02 (2221) 30
9 win Jue02 (2209) sibachao (2110) 12
10 lose Jue02 (2221) nguyenthem (2343) 22
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Jue02, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames